KEURINGEN

Equine Elite heeft als doel hetgeen te doen, wat, naar ons weten, nog niet eerder op een dressuurpaardenveiling is voorgekomen – Beknopt bevindingen aan de hand van de genomen röntgenfoto’s zullen gepubliceerd worden in de catalogus. Hierdoor heeft u zelf de mogelijkheid om de veterinaire bevindingen van elk paard in de vorm van een korte samenvatting door te nemen, zonder dat u daarvoor een dierenarts hoeft aan te spreken. Voor uitgebreid informatie omtrent de genomen Röntgenfoto’s en klinische beeld dient u wel contact op te nemen met de keuringsarts. Ook tijdens de presentaties en de veiling zullen onze dierenartsen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van al uw overige vragen.

Mocht u één of meerdere paarden door u eigen dierenarts willen laten onderzoeken of aanvullend röntgenfotos wil laten maken is dit uiteraard mogelijk.

De veterinaire keuringen zullen worden uitgevoerd door Veterinair Centrum Someren of Veterinair Centrum Honselersdijk. Deze praktijken staan bekend als twee van de meest vooraanstaande en grootste praktijken van Nederland. Het team dat verantwoordelijk is voor de veterinaire keuringen van de veilingpaarden bestaat uit:

– Drs E. Enzerink
(Europees specialist veterinaire chirurgie, Diplomat ECVS)

– Drs J. Marée –  (Erkend Keuringdierenarts)

– Drs P. v Oijen –
(Erkend keuringsdierenarts paard)

– Drs T. Spierings –
(Paardendierenarts)

Wat wordt er precies gedaan tijdens de keuring?

De mogelijkheden om een paard te keuren zijn eindeloos, evenals de kosten – denk aan de klinische gedeelte, röntgenfotos, echografie, MRI’s, bloedonderzoeken en talloze andere onderzoeken. Hoe ver moeten kopers of verkopers gaan?

Equine Elite neemt daarom het keuringsadvies aan de hand van de richtlijnen die door de verzekeringsmaatschappij (Equipe Equine Insurance) zijn vastgesteld met betrekking tot hun “onbruikbaarheids” dekking.

Allereerst worden alle paarden volledig klinisch gekeurd, waaronder (maar niet beperkt tot): – buigproeven, inspanningstesten, onderzoeken van vacht, hart, longen, ogen en luchtwegen.

Ten tweede worden er röntgenfoto’s gemaakt van de paarden –

Verplichte röntgenfoto’s worden gemaakt van de voorbenen (Hoefkatrol, kogels, enz.) En achterbenen (Kogels, Spronggewricht, Knieën e.d.)

Nek- en rug röntgenfoto’s zijn niet verplicht voor verzekeringsdoeleinden, en zijn dus niet vereist voor de veiling – Bij sommige paarden zijn deze fotos echter wel aanwezig.

NOTE:

In 2016 zijn bepaalde nek en rug Röntgenfoto’s verplicht geworden voor Onbruikbaarheidsverzekering – Per 1-1-2017 zal Equine Elite de keuringsvereisten voor de veilingspaarden aanpassen – Rug en Nek fotos worden verplicht voor alle bereden paarden ouder dan 4 jaar. Mocht u van een paard jonger dan 4 jaar (of bijvoorbeeld een fokmerrie) rug en nek willen laten röntgenen dan is dit uiteraard mogelijk op verzoek.

Gegevens & Details

Dossiers met betrekking tot bekend geschiedenis, bijzonderheden, behandelingen e.d. worden zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden en desnoods aangepast tot en met de dag van de veiling. Iedereen heeft de mogelijkheid om deze dossiers in te zien op aanvraag bij de veilingssecretariaat of via een verzoek per e-mail.